Välkommen till

KWD GROUP ab

sweswe
swe
engeng
eng
Inom koncernen finns ett brett och djupt industriellt kunnande sedan många år. I vårt framgångskoncept ligger naturligtvis djupa och långsiktiga relationer med våra kunder. I många fall arbetar bolagen integrerat i olika kundprojekt, vilket skapar trygghet för dig som kund. Med våra gemensamma resurser blir vi en mycket kompentent partner för effektiva industriella tekniklösningar.

KWD Nuclear Instruments AB

Instrument för mätning av joniserande strålning

KWD Nuclear Instruments AB är marknadsledande inom området neutronmonitering för kärnkraftsindustrin men marknadsför även produkterna till sjukhus och universitet. KWD Nuclear Instruments AB bildades 2001 med namnet Wedholm Medical. Bolaget har sitt ursprung från Studsvik Instrument och har en lång tradition inom det nukleära området från Studsvik.

ABECE

Lösningar för tillverkning av betongtakpannor
​​​​​​​
ABECE utvecklar och levererar kompletta anläggningar, uppgraderingar, reservdelar och service till industrin för produktion av takpannor I betong över hela världen. Med mer än 60 års erfarenhet har vi utvecklat lösningar för alla behov, från manuella låg-hastighetsmaskiner till fullt automatiska höghastighetsanläggningar. Både utveckling och tillverkning görs vid vår anläggning centralt belägen i Nyköping.