Om KWD Group AB

KWD Group AB är ett familjeföretag som ägs av familjen Nilsson, Kurt, Wiwi-Anne och Dan. KWD Production, KWD Nuclear Instruments AB, KWD Automation & Engineering AB, KWD Fastigheter AB och ABECE är bolag inom KWD Group AB. Inom koncernen finns ett brett och djupt industriellt kunnande sedan många år. Med våra gemensamma resurser är vi en kompentent partner för effektiva industriella tekniklösningar. Bolaget startades i slutet av 1989 och familjens initialer var grunden till namnet KWD. KWD Group AB första affär var köpet av Precisionsmekanik i Studsvik som förvärvades från forskningsanläggningen Studsvik.
I september 1995 gjordes nästa affär när ABECE i Enstaberga förvärvades. ABECE är idag världsledande inom området maskinsystem för tillverkning av takpannor i betong. Under våren 1998 togs nästa stora steg när bolaget Hackman Wedholms förvärvades från finska industrikoncernen Hackman. Wedholms är ett av Nyköpings äldsta industriföretag och startades år 1879 av Carl August Wedholms. Under 1999 startas vårt ingenjörsföretag KWD Automation & Engineering AB, då under namnet Wedholms Teknik. Något år senare förvärvas KWD Nuclear Instruments AB från Studsvik, då under namnet Wedholm Medical.
OM KWD GROUP ABOM KWD GROUP AB
OM KWD GROUP AB
OM KWD GROUP AB